Zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów: 42 655 93 36, 508 655 541, faxu: 422881021 oraz maila: geoportalgminy@gmail.com


1 Geoportal podstawowy 2 Przykładowe geoportale 3 Zarządzanie geoportalem