Zgodnie z Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej INSPIRE, Ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej, Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, do zadań własnych gminy należy tworzenie, aktualizacja i udostępnianie zbiorów oraz usług danych przestrzennych.

Niniejsza strona powstała z inicjatywy Pracowni Urbanistyczno – Architektonicznej GARD, która oprócz świadczenia usług z dziedziny planowania przestrzennego i urbanistyki, stawia sobie za cel pomoc gminom w zakresie:

Specjalnie na zaspokojenie tej potrzeby stworzyliśmy ofertę na:

przeprowadzenie szkolenia z wdrożeniem oprogramowania GIS wraz z utworzeniem geoportalu gminy Koszt szkolenia z wdrożeniem geoportalu w wersji podstawowej 299 zł (netto)

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY

1 Geoportal podstawowy 2 Przykładowe geoportale 3 Zarządzanie geoportalem